Historiek

JCI Veurne-Westkust

Op initiatief van onze peterkamer, de toen nog 'Jonge Economische Kamer' van Oostende, werden contacten gelegd om in de Westhoek de mogelijkheden te onderzoeken om een Jonge Economische Kamer op te richten.
 

Na enkele vergaderingen werd een beroep gedaan op Guido Hoste om een stichtingsvergadering te beleggen.

Dit gebeurde op 18 januari 1973 in het Vormingsinstituut te Veurne.

Een zesentwintigtal enthousiaste jongeren beslisten diezelfde avond nog een beheerraad te kiezen om zo vlug mogelijk met activiteiten te kunnen starten. Guido Hoste werd onze eerste voorzitter.

Na een proefperiode als kamer in oprichting, werd op onze charterday van 8 juni 1974 de "Jonge Economische Kamer Diksmuide-Veurne-Westkust" definitief lid van Jaycees International.

In 1982 werd Veurne-Westkust peterkamer bij de oprichting van een nieuwe kern in Diksmuide. Onze naam veranderde toen naar Jaycees Veurne Westkust.

In 1990 wijzigden we onze naam naar "Jaycees Jonge Kamer Veurne-Westkust".

In 1995 tenslotte herdoopten we onze vereniging in "Jonge Kamer Veurne-Westkust" om ons in 2005 aan te sluiten bij de internationale benaming "JCI Veurne-Westkust".

Sindsdien blijft onze kern groeien en zich naar buiten toe profileren. Zo organiseerden we op 01-02-03 oktober 1999 samen met de Jonge Kamer Houtland het nationaal congres Houtkust 99 in De Panne. In het werkjaar 2000-2001 hadden we met Dirk Van Maele de voorzitter van Jonge Kamer Vlaanderen in onze rangen. In 2009 organiseerden wij voor een tweede keer het nationaal congres!

 

Wil je graag lid worden van deze enthousiaste bende? 

 
 

Junior Chamber Belgium

1936 : Jean-Paul Hirsch, secretaris van de kamer van koophandel van Brussel sticht "la section junior de la chambre de commerce", voorbehouden aan de leden jonger dan 40 jaar.
1947 : België sluit aan bij de internationale beweging.
1949 : Wereldcongres te Brussel en verkiezing van de Belg Théo Staar tot wereldvoorzitter.
1959 : De lokale ledenorganisaties van Brussel, Gent, Namen en Luik nemen het credo van Jaycees aan en stichten de Jonge Kamer van België.
1956 : Europese conferentie van JCI te Luik.
1958 : Europese conferentie van JCI te Brussel.
1970 : Europese conferentie van JCI te Brussel, opgeluisterd door de aanwezigheid van toenmalige Z.K.H. Prins Albert.
1972 : De benaming "Jonge Kamer van België" wordt gewijzigd in "Jonge Economische Kamer van België". De vereniging splitst in Zone Noord voor de Nederlandstaligen en Zone Zuid voor de Frans- en Duitstaligen.
1980 : De benaming "Jonge Economische Kamer van België" wordt gewijzigd in "Jaycees Belgium", voor de noordzone "Jaycees Belgium Zone Noord".
1984 : De benaming voor de zuidzone wordt "Jaycees Belgium Zone Sud".
1987 : Europese conferentie van JCI te Luik.
1995 : De benaming "Jaycees Belgium" verandert in "Junior Chamber Belgium", "Jaycees Belgium Zone Noord" wordt "Jonge Kamer Vlaanderen".
 

Junior Chamber International

1915 : Young Men's Progressive Civic Association ziet het daglicht te Saint-Louis USA.
1916 : De vereniging wordt gedoopt onder de naam "Junior Citizens" (J.C.).
1918 : De vereniging wijzigt haar naam in "Junior Chamber" als dank aan de kamer van koophandel van Saint-Louis.
1920 : Junior Chamber of Commerce van de USA wordt opgericht. De eerste voorzitter is Henri Giessenbier.
1936 : Jean-Paul Hirsch uit Brussel sticht de eerste Jonge Kamer op het Europese continent.
1944 : Junior Chamber International (J.C.I.) wordt gesticht door afgevaardigden uit 8 landen.
1947 : Belgi� sluit aan bij de internationale beweging.
1953 : Het eerste secretariaat wordt ge�nstalleerd in de lokalen van de zetel van de US Jaycees.
1969 : Inhuldiging van het wereldsecretariaat te Coral Gables, Miami, USA. Het personeel van het secretariaat, in totaal 35 personen, verleent in drie talen, haar diensten voor ontwikkeling aan de leden van haar lokale en nationale organisaties.
1972 : De naam wordt officieel veranderd in "Jaycees International Inc."
1990 : Een laatste naamverandering herdoopte de vereniging tot "Junior Chamber International".